2012 Yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası tarafından 1968 yılından bu yana her yıl kamuoyuna sunulan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" çalışması, yalnız sanayimizin değil, ekonomimizin tümüne ilişkin önemli bir referans niteliğindedir. Türk sanayi sektöründeki gelişmeleri yansıtan çalışma, aynı zamanda araştırmaya katılan kuruluşların yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına da katkıda bulunmaktadır. 

2012 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasına katılabilme alt sınırı üretimden satışlarda 50 milyon TL olarak tespit edilmiştir. Büyüklük sıralamasında temel kriter olarak alınan net üretimden satış verilerinin ayrıntılı gelir tablosu ile tutarlı olması gerekmektedir. 

Üretimden satışları 50 milyon TL'yi aşan ve 2012 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında yer almak isteyen kuruluşların;

İSO Web Sayfasından (www.iso.org.tr) indirilerek doldurulan Anket Formunu, tahakkuk fişi ile birlikte 2012 yılına ait Kurumlar Vergisi e-beyannamesi veya yeminli mali müşavir onaylı kapanış bilançosu ile ayrıntılı gelir tablosunu;

iso500@iso.org.tr e-posta adresine veya iadeli taahhütlü posta/kargo/faks ile, 6 Mayıs 2013 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Anket Formu İstanbul Sanayi Odası'na ulaşmayan firmaların başvuruları, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş