Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen yazıda, Enerji Bakanımız Sn. Taner Yıldız ile Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Dr. Philipp Rösler tarafından, Türkiye ile Almanya arasında enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek, derinleştirmek ve her iki ülkenin enerji arzı güvenliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul'da, 15 Kasım 2012 tarihinde bir Ortak Bildiri imzanlamış ve söz konusu Bildiri kapsamında "Türk-Alman Enerji Forumu"nun oluşturulması konusunda mutabakata varıldığı bildirilmiştir.​

Bu kapsamda, Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Dr. Philipp Rösler'in ev sahipliğinde, 11 Nisan 2013 tarihinde, 20.00 - 22.00 saatleri arasında J.W. Marriott Hotel'de (Ankara) gerçekleştirilecek ve tüm katılımcıların davetli olduğu bir resepsiyon ile başlayacak olan ilk "Türk-Alman Enerji Forumu", T.C. Enerji Bakanlığı ve Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliğinde Birliğimiz ev sahipliğinde, T.C. Enerji Bakanı Sn. Taner Yıldız ve Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Dr. Philipp Rösler ve TOBB Başkanı Sn. M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla, 12 Nisan 2013 tarihinde, 09.30 - 13.30 saatleri arasında Birliğimiz Sosyal Tesisler 3. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Dünyanın en büyük 5. ekonomisi olan Almanya dünyanın yedinci en büyük enerji tüketicisidir. Coğrafi konumu sebebiyle, Almanya'nın Avrupa Birliği enerji piyasası üzerinde büyük bir etkisi vardır. Almanya, elektrik ihracatında dünya 3.sü, ithalatta dünya 5.sidir. Hükümet politikası, enerjinin tutumlu kullanılmasına yönelik düzenlenmiştir. Almanya'da özellikle, güneş, rüzgar, biyokütle, su ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakların kullanımının artması konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Günümüzde Almanya, dünyanın dördüncü büyük nükleer enerji kullanan ülkesidir. Ancak, 2000 yılında hükümet ve Almanya nükleer güç endüstrisi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, 2021 yılına kadar tüm nükleer enerji santrallerinin kapatılması kararlaştırılmıştır.

Türkiye ise, doğusunda zengin enerji kaynaklarına sahip üretici ülkeler ile batısında yüksek derecede enerjiye ihtiyaç duyan ülkeleri arasında jeopolitik konumu itibariyle bir enerji koridoru durumundadır. Türkiye, toprakları üzerinden geçen boru hatları vasıtasıyla petrol ve doğalgaz zengini ülkeler ile Avrupa ülkeleri arasında bir enerji köprüsü görevi görmektedir. Söz konusu durum Türkiye'nin jeopolitik önemini daha da artırmaktadır.

Diğer taraftan Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz 10 yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke, elektrik ve doğalgazda Çin'den sonra en fazla talep artışına sahip ikinci büyük ekonomi konumundadır. Türkiye elektrik talebi, son 20 yılda % 7, geçmiş 10 yıl içinde yaşanan küresel krizlere rağmen 2002-2012 yılları arasında yıllık ortalama % 6,2 artmıştır. Ayrıca hidrolik, rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları açısından da önemli potansiyele sahiptir.

Artan enerji ihtiyacının karşılanması bakımından Türkiye'de önümüzdeki dönemde önemli bir yatırım ihtiyacı bulunmakta ayrıca, enerji verimliliğinin yükseltilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması bakımından da yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arttırılması gerekmektedir.
"Türk-Alman Enerji Forumu"nun amacı, Türk ve Alman enerji sektöründen kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmek ve iki ülke arasında enerji konusunda işbirliği olanaklarının arttırılmasını ve çeşitlendirilmesini sağlamaktır. Forum kapsamında katılımcılara, Almanya'dan gelen kamu ve özel sektör temsilcileri ile sektörel "networking" yapma imkanı sunulacak olup, "Yenilenebilir Enerji", "Enerji Verimliliği", "Konvansiyonel Elektrik Santralleri, Elektrik Santrallerinin Modernizasyonu ve Linyit Üretimi" konularında uzmanlarca yapılacak çalışmaların da sonuçları ele alınacaktır. Forum'da Türkçe-Almanca simültane tercüme hizmeti sunulacaktır.

Foruma katılacak Alman heyetinin listesi 1 Nisan 2013 tarihinde TOBB' sitesinde yayınlanacaktır.yayıynalanacaktır. Foruma katılım için katılımcı formunun doldurularak en geç 10 Nisan 2013, Çarşamba günü mesai sonuna kadar TOBB'a (mail: duygu.delikanli@tobb.org.tr, Faks: 0312 218 22 09) iletilmesi gerekmektedir.
Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter

Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Taslak programa ulaşmak için tıklayınız.
Katılım formuna ulaşmak için tıklayınız.


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Paylaş