Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  yayımlanan  Yönetmeliğin 14'üncü maddesi doğrultusunda TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (TAPDK) tarafından düzenlenen Satış Belgeleri için 2013 yılı Ocak – Mart döneminde süre uzatım işlemi yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla 01 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar süre uzatım işlem bedelini ilgili banka hesabına yatıran ancak Odamıza başvuruda bulunmayan satıcılar, 05/04/2013 tarihi (Cuma günü) mesai saati bitimine kadar TAPDK Belgelerinin Asılları ve yönetmeliğe uygun ana faaliyet konusu Bakkal, Market, Süpermarket, Hipermarket, Kuruyemişçi,  Büfe olan veya Münhasıran Tütün Mamulü ve/veya Alkollü İçki satıcılığı için düzenlenmiş İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARININ VEYA İZİN BELGELERİNİN ASILLARINI Odamıza İbraz eden satıcıların satış belgelerinin süre uzatım işlemi yapılabilecektir.   

 İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarını veya izin belgelerini ibraz etmeyen ve ibraz edememe gerekçelerini içeren (yetkili makamlardan alınmış) resmi yazıyı dilekçeleri ekinde Odamıza  teslim etmeyen satıcılar ile ibraz ettiği ruhsattaki veya izin belgesindeki faaliyet konusu yönetmeliğe uygun olmayan satıcıların satış belgeleri için süre uzatım işlemi (Kurum hesabına işlem bedeli yatırılmış olsa dahi) gerçekleştirilmeyecektir.

 Üyelerimize önemle duyurulur.

Paylaş