Sayın Üyemiz,

MİKRO KÜÇÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ HIZLI DESTEK PROGRAMI FAİZSİZ GERİ ÖDEMELİ:

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyunca 30 bin liraya kadar küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanacak. İşletmeler, bu destek programından faizsiz, geri ödemeli ve teminatsız olarak yararlanacak. 

ŞARTLAR

GELİR KAYBI:

2020 ve 2019 net satış hasılatları karşılaştırıldığında gelir artışı olmayan işletmeler programdan faydalanabilecek.

75 BİN TL’LİK CİRO:

İşletmelerin Covid-19’dan önce faal olması ve 2019 yılında en az 75 bin lira gelir seviyesine ulaşmış olması gerekecek.

PERSONEL İSTİHDAMI:

Ödeme ayları olan 2021 Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki personel sayısı, işletmenin en az 2020 yılı Mart ayı SGKlı personel sayısı kadar olmalıdır. İŞE DEVAM KREDİSİ Kamu banları tarafından başlatılan İşe Devam Kredisi’ni Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 250 bin TL’ye kadar kullanan işletmelere de kolaylık sağlanacak. Bu durumdaki işletmeler, destekten istifade edebilecek. 

GİRİŞİMCİLİK KREDİSİ 

Daha önce KOSGEB’den girişimcilik kredisi alanlar, ana veya yan faaliyet kodları hedef sektörler arasında bulunanlar da destek kapsamında olacak. Yani mali kayıtlardaki sektör kodlarının herhangi biri programın hedef kitlesine uyan ve bu sektörlerin en az birinde faaliyet gösteren işletmelerin başvurusu kabul edilecek. 

YENİDEN YAPILANDIRMA

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında vergi veya SGK borcu olan işletmeler, başvuru sırasında borçlarını erteleyeceklerine veya taksitlendireceklerine ilişkin beyanda bulunurlarsa programa başvuru yapabilecek. KOSGEB, destek ödemesi öncesinde borcunu kapatan, erteleyen veya taksitlendiren işletmelere bakarak destek ödemesi yapabilecek. 

BAŞVURU E-DEVLET’TEN:

Başvuru ve uygunluk kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler, e-Devlet üzerinden online başvuru yapabilecek. 

GERİ ÖDEME SÜRECİ:

Desteğin geri ödeme süreci, 2024’te başlayacak ve 2025’in sonuna kadar devam edecek. Geri ödeme, 4’er aylık 6 eşit taksitte yapılacak.

Duyuru Tarihi : 16/7/2021
Paylaş