Sayın Sigorta Acentesi,

Malumlarınız olduğu üzere, Hazine Müsteşarlığı tarafından 2010 yılında yayımlanan 2010/31, 2010/34, 2010/35 ve 2010/36 sayılı Sektör Duyuruları ile; sigorta acentelerinin birbirini yetkilendiremeyeceği, sigorta acentelerinin bazı mekanizmalar ile kendi aralarında acentelik yetkilerini usulsüz paylaşmaları sonucunda poliçelerin hangi acente veya teknik personel tarafından düzenlendiğinin anlaşılamaması nedeniyle sektörde oluşan olumsuz durumlar açıklanmış, bu şekildeki iş ilişkilerinin uygun görülmediği belirtilmiştir.

Diğer yandan, 04.04.2013 tarihinde yayımlanan "Sigorta Acenteleri Faaliyetlerinde Tereddüt Edilen Bazı Hususlara İlişkin Sektör Duyurusu"nda "daha önceki düzenleme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dürüstlük kuralları çerçevesinde, acenteler arası iş paylaşımı mümkündür…" denilmekte olup, konuya ilişkin tereddütlerin giderilebilmesini teminen Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen 06.05.2013 tarihli ve 7393 sayılı yazıda özetle;

"Sigorta acentelerinin doğrudan sigorta şirketlerince yetkilendirilmeleri, sigorta acentelerinin birbirlerini yetkilendirmemeleri gerektiği, sigorta acentelerinin şifre ve ekran paylaşımı gibi mekanizmalar hariç olmak üzere, yetkili bir sigorta acentesinin tanzim edip imzaladığı poliçe ile tahsilat makbuzunun bir başka sigorta acentesi tarafından sigortalıya sunulmasının mümkün olacağı" ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, Hazine Müsteşarlığının 06.05.2013 tarihli ve 7393 sayılı yazısı ile Levhaya kayıtlı sigorta acentelerinin şifre ve ekran paylaşımı fiillerinde bulunmadan, diğer sigorta acenteleriyle e-posta, faks, msn, kargo vb. yöntemler vasıtasıyla iş paylaşımı (poliçe alış-verişi) yapmaları serbest hale gelmiştir.
 
Bu kapsamda, İcra Komitemiz tarafından yukarıda belirtilen şekilde gerçekleşen iş paylaşımına ilişkin disiplin cezası uygulanmayacak olup, bu hususta daha önce açılan ve halen devam eden disiplin soruşturmaları kaldırılmıştır.
Önemle duyurulur.

M. Levent ERGUN
TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı

EKLER:
1- 13.03.2012 tarihli ve 0543/6189 sayılı Birliğimiz yazısı
2- Hazine Müsteşarlığının 27.04.2012 tarihli ve 7361 sayılı yazısı
3- Hazine Müsteşarlığının 04.04.2013 tarihli ve 5635 sayılı yazısı
4- 10.04.2013 tarihli ve 8992 sayılı Birliğimiz yazısı 
5- Hazine Müsteşarlığının 06.05.2013 tarihli ve 7393 sayılı yazısı
 

Ekte belirtilen dokümanları görüntülemek için lütfen tıklayınız.


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş