Sayın Üyemiz,

Sakarya ili için mevcut iklim değişikliği tehditlerinden olan hızlı büyüyen şehir, Sakarya İlinin coğrafi avantajları ve kentsel dönüşüm kapsamında Sakarya İli'ne gelen sanayi göçü, bunlara bağlı olarak artan nüfus mevcut iklim değişikliğini arttırıcı etki yaratmıştır. SGP-GEF ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında, Sakarya Büyük Şehir Belediyesi ve Gold Standard Foundation paydaşlığında "Sürdürülebilir Sakarya İklim Dostu Aydınlatma Projesi' ni" geliştirmiştir. Bu proje ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi' nin sürdürülebilir şehir strateji ve taslak eylem planının geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Bu kapsamda proje ekibinin ve proje ekibine destek olacak kişilerin İklim Değişikliği ve Karbon Ayak İzi konularında farkındalığının ve bilgi düzeyinin arttırılması amacıyla 08.07.2013 tarihinde Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (SATSO) Ali Coşkun Toplantı Salonu'nda saat 09:00-17:00 saatleri arasında tek gün eğitim düzenlenecektir. Katılımcılara "Katılım Sertifikası" verileceğinden tam gün eğitimde bulunmaları gerekmektedir. Eğitim katılım formları arastirma@satso.org.tr adresine gönderilebilir.Eğitim katılım formu ekte ve web'de yer almaktadır. Katılım ücretsizdir.
 
Bilgilerinize rica ederiz.
Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter 
 
Eğitim Katılım Formuna ulaşmak için tıklayınız.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş