Sayın Üyemiz,

Odamızın Meclis kararı ile 26.06.2013 gün ve 2 nolu oturumunda belirlenmiş olan azami ekmek ve pide fiyat tarifesine ve 2/9 sayılı kararı ile bu karara karşı yapılan itiraz üzerine, alınan 05.07.2013 tarihli 2013/3 sayılı komisyon kararına karşı Sakarya Valiliği' nce iptal davası açılmış olmakla;

Belirlenmiş olan pide fiyat tarifesinin yürütmesinin durdurulması için Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2013/329 E.Sayılı dosyası ile dava ikame edilmiştir. 

Yine belirlenmiş olan ekmek fiyat tarifesinin yürütmesinin durdurulması için Sakarya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2013/328 E.Sayılı dosyası ile dava ikame edilmiştir.

Açılmış olan bu davalar neticesinde mahkeme tensip zabtının 6. Maddesi ile Sakarya Ticaret Sanayi Odası'nın ekmek tarifelerine ilişkin 26.06.2013 tarih 2/8 sayılı ekmek fiyat tarifesine ilişkin kararın davanın sonuna kadar tedbiren yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dolayısı ile Meclisimiz ve komisyonca belirlenen ekmek ve pide tarifesinin uygulanması şuan itibariyle mahkemenin vermiş olduğu ihtiyati tedbir kararından dolayı imkânsız hale gelmiştir. Bu konuda mahkemece nihai karar verilene kadar beklemek ve komisyon ile Meclis kararında belirlenen Pide ve Ekmek tarifesinin uygulanmaması gerekmektedir.

Durum Mahkemenin ekteki İhtiyati tedbir kararı ile bilgilerinize arz olunur. 26.07.2013

Saygılarımla,

Uğur TIN
GENEL SEKRETER


Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Ekmek fiyat tarifesiyle ilgili mahkeme kararına ulaşmak için tıklayınız.
Pide fiyat tarifesiyle ilgili mahkeme kararına ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş