6102sayılı türk ticaret kanunu'nun geçici 7. maddesi ile münfesih olmasına veya sayılmasına rağmen tasfiye edilmemiş anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin tasfiyelerine ve ticaret sicili kayıtlarının silinmesine ilişkin tebliğ uyarınca ticaret sicil müdürlüğümüzce çalışma yapılmış olup bu durumda olan ANONİM ve LİMİTED ŞİRKETLER ile KOOPERATİFLER'i ekteki LİSTE 1 ve LİSTE 2'den görebilirsiniz.

Paylaş