Sayın Üyemiz;

Bildiğiniz gibi Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler 9.4.2011 tarihli ve 27900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliklerde yapılan değişiklik ile yeni üye kayıtlarında meslek gruplarının belirlenmesine ilişkin süreçler yeniden tanımlanmış, üyenin faaliyet alanında ve mensubu olduğu meslek grubunda değişiklik yapılabilmesi için belgelendirme şartı getirilmiştir.

Ayrıca, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu ile birlikte üyelerin faaliyet kodlarının "ağırlıklı faaliyet alanlarına göre NACE kodu verilmek suretiyle" belirlenmesi çalışmalarına başlanmış ve üyelerin gerçek iştigal konusunun belirlenerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından Ocak 2012'de yayımlanan tebliğ ile Nisan-Mayıs döneminde "Mükellef Bilgileri Bildirimi" toplanması kararı alınmıştır.

Bu bildirim formuyla üyelerimizin faaliyet kodu (NACE kodu) bazında cirolarına ulaşılmakta ve GİB tarafından TOBB'ye bildirilen en yüksek ciro elde edilen NACE kodu, üyelerimizin faaliyet kodu olarak atanmaktadır.

Her yıl 1 Nisan – 31 Mayıs döneminde yenilenen Mükellef Bilgileri Bildirimi ile üyelerimizin en yüksek ciroları ve buna bağlı olarak NACE Kodları Gelir İdaresi Başkalığı tarafından TOBB'ye iletilerek güncellenmektedir.

Güncellenen bu veriler doğrultusunda; NACE kodunda değişiklik olan üyelerimizin değişen yeni NACE Kodları ve Meslek Grupları TOBB tarafından Odamıza bildirilmekte, Odamızca da ilgili üyelerimize tebligat yapılmaktadır. Anlaşılacağı üzere Odamız sürecin sadece tebligat kısmında yer almaktadır.

Son günlerde üyelerimizce Odamıza yöneltilen sorularda ve bilgilendirilme taleplerinde, NACE kodu ve Meslek Grubu belirlenmesi konusunda bilgi eksikliği olduğu hususu tespit edilmiştir.

Bu bilgi eksikliğini gidermek ve süreç hakkında üyelerimizi detaylı olarak bilgilendirmek amacıyla yukarıdaki bilgilendirmeyi yapmayı uygun gördük.

Ayrıca TOBB tarafından Odamıza gönderilen ve üyelerimizin NACE kodlarının belirlenmesi ile ilgili sürecin detaylı olarak anlatıldığı videoya http://tv.satso.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.   

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
GENEL SEKRETER


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş