Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilen yazıyla Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi hazırlandığı ve Birliğimiz görüşlerinin beklendiği ifade edilmektedir.

Söz konusu Strateji (Ek-1) ve Eylem Planı (Ek-2) taslaklarına TOBB internet sitesi https://www.tobb.org.tr/TurkiyeSektorMeclisleri/Sayfalar/Duyurular.php adresinden ulaşılmaktadır. Bu kapsamda, eylem önerileri ve sorumluluklar bakımından görüşlerinizin 9 Kasım Salı gününe kadar [email protected] adresine iletilmesi hususu bilgilerinize sunarız.

NOT: Strateji Maddesi ve Eylem Maddesine ilişkin görüş ve önerilerin Excel tablosuna, metnin geneline ilişkin yorumların ise PDF dosyası üzerine "Yorum" olarak eklenmesi beklenmektedir. Duyuruya ait bilgilere aşağıda ekte verilmektedir.

EK 1: Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi (Taslak)
EK 2: Eylem Planı

Duyuru Tarihi : 8/11/2021
Paylaş