Sayın Üyemiz,

T.C. Sakarya Valiliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda 1 Mart 2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmü getirildiği belirtilmektedir. Konuyla ilgili resmi yazı ekte yer almaktadır.
İlgili üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter

Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş