Sayın Üyemiz,

Sakarya Ticaret İl Müdürlüğü'nden Odamıza iletilen yazıda;

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca üretici ve ithalatçıların, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin ekinde yer alan listedeki mallar için, belirlenen sayıda yetkili servis istasyonlarını oluşturarak, Ticaret Bakanlığı'ndan "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (SSHYB)" almaları zorunludur. SSHYB işlemleri elektronik ortamda yürütülmekte olup, firmalar işlem yapabilmek için Bakanlıkça verilen "Co.Key Numarası"nı kullanmaktadır.

"Yatırımlarda Bürokrasinin Azaltılması Projesi" kapsamında "e-SSHYB" sisteminde firma kayıtlarının bildirilmesi için; “Co.Key Numarası” yerine, Ticaret Siciline kayıtlı olan firmalar için “Merkezi Kayıt Sicil Sistemi (MERSİS) Numarası” ve Esnaf Siciline kayıtlı olan firmalar için ise “Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) Numarası” kullanılması uygulamasına geçilmiştir. 

"Bu nedenle; 15.11.2021 tarihinden itibaren "ticaret.net" sistemi üzerinde "Co.Key Numarası" kullanılarak firma kayıtlarının yapılmaması ve yeni "Co.Key Numarası" verilmemesi gerekmekte olup; Bakanlıktan "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" almak isteyen firmaların/esnaf işletmelerinin Bakanlığın internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) "E-Hizmetler" menüsünde yer alan "e-SSHYB İşlemleri" sayfasına yönlendirilmesi" hususlarına yer verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Duyuru Tarihi : 22/11/2021
Paylaş