Sayın Üyemiz,

T.C. Sakarya Valiliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda 1 Mart 2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kuyulara kanunun yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı Orman ve Su İşleri Bakanlığınca bildirilmiş ve konuya gerekli hassasiyetin gösterilmesi talep edilmiştir.
Söz konusu işletmelerin sondaj kuyularına yasal süre sona ermeden ön yüklemeli su sayaçlarının ivedilikle taktırılması hususu belirtilmiştir. Konuyla ilgili resmi yazı ekte yer almaktadır.
Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş