Sayın Üyemiz;

2 Ağustos 2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair Kanunun ikinci maddesi ile 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa geçici madde eklenmiş olup, söz konusu geçici madde ile;

"Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kayıt olmayanlardan 31/12/2014 tarihine kadar kayıt işlemini tamamlayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen İdari Para Cezası uygulanmaz"

Bu nedenle Sanayi Siciline kayıt olmayan Sanayi İşletmelerinin bir an önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile irtibata geçerek kayıt işlemini yaptırmaları gerekmektedir.


SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE
SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

  • İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
  • Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
  • Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
  • Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar. 

Saygılarımızla.


Uğur TIN
GENEL SEKRETER

Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş