Sayın Üyemiz;

TTK Yönünden 01.01.2014 Tarihi İtibariyle Yapılması Gerekenler

Türk Ticaret Kanunu'nun, 01.01.2014'te yürürlüğe girecek Madde 39:

Her tacir ticari işletmesine ilişkin işlemlerin ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu ünvan altında imzalamak zorundadır.
 • Ticaret ünvanını işletmesinin görülecek bir yerine asmak, 
 • Ticari mektuplarda ve ticari defterlere kayıt yapılan belgelerde (Fatura, Gider Pusulası, Perakende satış fişi (yazar kasa fişi) ve ücret bordrosu gibi evraklarda
  • Tacirin sicil numarası (varsa MERSİS numarası yoksa ticaret sicili numarası),
  • Ticaret unvanı
  • İşletmesinin merkezinin yazılması gerekir.
 • Ayrıca internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi olan şirketler ise internet sitesinin (Önceden basılmış belgelerde kaşe yaptırmak veya matbaada basılan staygır kağıt yapıştırmak suretiyle bitinceye kadar kullanılabilir) adresinin yukarıdaki belgelerde bulunması gerekir.

İnternet Sitesi Zorunluluğu olan şirketler için 39.maddede ilave yükümlülükler bulunmaktadır. 
 • 14.02.2014 tarihine kadar; Asgari sermaye yükseltme limitedler için 10.000.00 TL;
 • A.Ş.ler için 50.000.00TL. yükseltilmesi gerekir. 
 • OYDA İMTİYAZLI PAYLAR 479.Md.Ana sözleşme değişikliği 14.02.2014
 • TOPLULUK ŞİRKETLERİNDE Bağlılık ve Hakimiyet raporlarının hazırlanması 28.02.2014
 • Şirket Genel Kurullarının yapılması 31.03.2014 
 • BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİ Aktif toplam 250 milyon, yıllık net satış hasılatı 250 milyon ve üstü, çalışan sayısı 500 ve üstü olanların bunlardan ikisini ard arda iki dönem ihlal edenler genel kurulca 31.03.2014 tarihine kadar bağımsız denetçi atarlar. 
 • Bağımsız denetçi sözleşmesi en geç 31.03.2014 
 • Yıllık faaliyet raporunun hazırlanması Mad.514 Bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde 31.03.2014 
 • A.Ş.'lerin İç Yönergesi'nin 31.03.2014 tarihine kadar tescil ettirilmesi gerekir 
 • Şirket ana sözleşmelerin TTK ile uyumlu hale getirilmesi 01.07.2014 
 • Genel Kurul Toplantı ve karar nisaplarının uyumlu hale getirilmesi 01.07.2014 
 • Bağımsız denetime tabi şirketlerin web sitelerini hazırlamaları 01.07.2014
 • Şirketler topluluklarında kayıpların denkleştirilmesi 01.07.2014 / 202-218 maddeler

01.01.2014 tarihinden itibaren yukarıdaki konuları dikkate almanızı önemle duyururuz.

Saygılarımızla.Uğur TIN
Genel Sekreter


Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş