Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda; 1163 sayılı Kooperatif Kanununun "Muaflıklar" başlıklı 93'üncü maddesine rağmen, bazı belediyeler tarafından kooperatiflerden emlak vergisi bedeli tahakkuk ve tahsil edildiği belirtilmiş olup, bu hususta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün görüşüne başvurulduğu belirtilmiştir.

İçişleri Bakanlığının cevabi yazısında, bu husus hakkında ekte sunulan 17.09.2007 tarihli ve 2007/87 sayılı bir genelgenin 81 ilin valiliklerine gönderildiği ve genelgenin belediyelere hatırlatılarak muafiyetlerin söz konusu genelge ve ilgili mevzuat doğrultusunda uygulanmasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir. Konuyla ilgili resmi yazı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş