1) SADECE RE'SEN SİLİNME SEBEBİ, asgari sermayeye ilişkin yükümlülüklerini (anonim şirketler için 50.000.-TL, limited şirketler için 10.000.-TL) yerine getirmeyerek 14.02.2014 tarihi itibariyle infisah etmiş sayılan anonim ve limited şirketlerin,
Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce;
a) Bu durumda olan şirketlerin tespit edilmesi
b) Tescilli son adreslere İhtar yapılması
c) Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesi,
c) Yapılan ihtara, süresi içerisinde cevap vermeyenlerin resen silinme
işlemlerine kadar,
sermaye artırım işlemlerini usulüne uygun şekilde tescili için Müdürlüğü'müze başvurmaları halinde tescil işlemleri yapılacaktır.

AYRICA;
2)Geçici 7.Madde kapsamında değerlendirilip, MÜNFESİH SAYILACAK ile TASFİYESİNİ SONLANDIRAMAYAN A.Ş. LTD.ŞTİ. ve KOOPERATİFLERE İlişkin Duyuru için… tıklayınız.

Paylaş