Sayın Üyemiz,

10/03/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Banka ve Kredi kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. Maddesinin 7. Fıkrası, 13/05/2014 tarihli ve 28999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 8. Fıkra eklenmiştir.

"(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemlerde dahil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.

(8) Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gönderilen yazı ekte olup bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.
Paylaş