Sayın Üyemiz,

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı" kapsamında Türk Eximbank'a tahsis edilen 11 milyar ABD Dolarının reeskont limiti dahilinde kullandırılmasına ilişkin Türk Eximbank'tan alınan 02.05.2014 tarih ve 5751 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.Paylaş