Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 01/04 /2014 tarihli ve 8540 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin 30/ 06/2014 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tescil ve ilan olunur.  30/ 06/2014

Listeye aşağıdaki ek dosyalar butonundan ulaşabilirsiniz.

Paylaş