Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nden alınan 24.02.2015 tarih ve 13267 sayılı yazıdan bahisle;  2015-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Projesi çalışmalarına başlandığı, ülkemizin e-Devlet alanındaki yeni yol haritasını belirleyecek bu çalışmanın, tüm paydaşların katılımı ve katkılarıyla yürütüleceği belirtilerek, ivedilikle değerlendirilmesinde fayda görülen konu başlıklarına yönelik anket çalışmaları, odak grup toplantıları ve çalıştaylar yapılmasının planlandığının bildirildiği,

Bu kapsamda, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından, özel sektörün e-Devlet hizmetlerinden beklenti ve memnuniyetinin ortaya konulması amacıyla hazırlanan ve http://www.edevlet.gov.tr/anket/index.php/782992/lang-tr genel ağ adresinde 03 Nisan 2015 tarihine kadar yayında kalacak olan "Özek Sektör Memnuniyet ve Beklenti Anketi" nin (ankete giriş için edevlet2015strateji pin kodu kullanılacaktır) üyelerimize duyurulması istenmektedir.
Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Uğur TIN
Genel Sekreter


Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.Paylaş