Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda; YOİKK İstihdam Teknik Komitesi 2015-2016 dönemi Eylem Planının Birliğimiz sorumluluğundaki 6 ncı maddesi "Güvenceli ve esnek çalışma modelinin uygulanabilirliğine ilişkin çalışma raporu hazırlanması" başlığını taşımaktadır. Bu eylem maddesiyle "İş Kanunu'ndaki esnek çalışma biçimleri ile ilgili uygulama ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör temsilcilerinin beklentilerini içeren kapsamlı bir rapor hazırlanması"nın amaçlandığı belirtilmektedir.

Bu eylem maddesi ile ilgili olarak Teknik Komite Başkanlığına sunulacak rapor kapsamında değerlendirilmek üzere konu ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlar ile çözüme yönelik görüş ve önerilerinizi 22/09/2015 tarihine kadar Birliğimize mspm@tobb.org.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.
Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter

Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.Paylaş