Sayın Üyemiz;

İlgi kayıtlı yazıda, "Kanunla getirilen düzenlemeye göre; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyette bulunan işletmeler ile Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan işletmelere gerçekleştirecekleri projelerin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye desteklerinin ticari kazancın veya kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için proje alanlarının Bakanlık tarafından belirlenmesi hükme bağlanmıştır" denilmektedir.

Bakanlıkları tarafından alman kararla; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan firmalar tarafından veya Teknogirişim Sermayesi Desteği ile yürütülen ve NACE Rev.2'ye göre orta- yüksek ve yüksek teknolojili alanlarda yer alan Ar-Ge ve yenilik ile tasarım projelerinin tümü için bu düzenlemenin uygulanması hususu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygun görülmüştür.

Saygılarımızla

 
Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter
 
 
Konuyla ilgili yazıya ulaşmak için tıklayınız.
 
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

 
Paylaş