Sayın Üyemiz,

İlgi: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı AB ve Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı'nın 02.11.2017 tarihli ve 60014838-746.01.01 E.15107  sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği - COSME Programı (2014-2020, EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises), AB tarafından 2,3 milyar Euro bütçe ile KOBİ'lerin yeni pazarlara ve finansmana erişiminin iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi hedefleriyle oluşturulduğu bildirilmiştir.

Türkiye'nin Programa katılımı, ülkemiz ile Birlik arasında imzalanıp 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anlaşma ile gerçekleşmiş, sonrasında ise KOSGEB ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda, KOSGEB Başkanlığı ulusal katkı paynın ödenmesi, programdan en üst düzeyde yararlanılması için kapasite oluşturma, faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğündeki IPA-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı tonlarından yararlanılmakta ve bu kapsamda "COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması" projesi yürütülmektedir.

Çeşitli tanıtım ve eğitim etkinliklerini içeren proje, 5 Ekim 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Açılış Konferansı ile başlamış ve sonrasında 17 Ekim 2017 tarihinde Trabzon ve 19 Ekim 2017 tarihinde İstanbul tematik eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında Ankara ve Gaziantep'te gerçekleştirilecek olan tematik eğitimlere aşağıda belirtilen takvim çerçevesinde www.cosme.kosgeb.gov.tr adresinden kayıt yapılarak katılım sağlanacaktır.

Saygılarımızla,

 

Yiğit ATEŞ
GENEL SEKRETER 

 

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Paylaş