Sayın Üyemiz,

TOBB'dan alınan yazıda; Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK), Dünya Bankasının hazırladığı İş Yapma Kolaylığı Raporunda (Doing Business) Ülkemizin daha üst sıralara çıkmak amacıyla detaylı bir eylem planı hazırlandığı, söz konusu eylem planının daha sonrasında Başbakan Yardımcısı Sayın Recep AKDAĞ başkanlığında ilgili bakanlar ile görüşülerek somutlaştırıldığı ve neticesinde;

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (66 madde)

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın (27 madde)

hazırlandığı, bu kanun tasarılarına ek olarak da Maliye Bakanlığı tarafından yatırım, üretim, istihdam Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın hazırlandığı belirtilmiş olup, tasarılara ilişkin Odamızın görüş ve önerileri talep edilmiştir.

Söz konusu kanun tasarıları ile YOİKK ve kanun tasarıları hakkında Birliğimiz tarafından hazırlanan açıklayıcı bilgi notlarına "http://www.kobi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:yoikk&catid=3:kob i-haberler&Itemid=348" web adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne sunacağımız görüşlere esas olacak görüş ve önerilerinizin, gerekçeleriyle birlikte, en geç 09.02.2018 Cuma günü, mesai saati sonuna kadar, satso@satso.org.tr mail adresine gönderilmesini rica ederiz. 

Saygılarımızla,

 

Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter

 

Resmi Yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Paylaş