Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB'nin 15.02.2018 tarihli ve 342/2915 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi siciline kaydın zorunlu olduğu ve olmayanlar hakkında idari para cezasının uygulanacağı, 01 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren "7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin Sanayi Sicil Kanunun 1 inci maddesi kapsamına alındığı, Kanuna eklenen 3 üncü madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmaları halinde idari para cezası uygulanmayacağına dair af getirildiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda, NACE Rev.2 62.01-Bilgisayar programlama faaliyetleri sınıfında faaliyet gösteren işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar sanayi siciline kayıt olmaları gerektiği bildirilmiştir. Bilindiği üzere 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği Sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

Bahsi geçen Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren en geç 30 Nisan tarihine kadar Bakanlığa (İl Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.

Yukarıdaki Kanun maddeleri dikkate alındığında mevcut Kapasite Raporunda Üretim, Tüketim ve Makine Teçhizat alanlarında değişiklik olması durumunda Odamıza başvurarak Kapasite Raporlarını yenilemeleri ve cezai müeyyidelerden zarar görmemeleri için Yıllık İşletme Cetvellerini hazırlayıp, en geç 30 Nisan tarihine kadar Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne ulaştırmaları konusuna hassasiyet göstermelerini rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Yiğit ATEŞ
Genel Sekreter

Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili sorularınız için ;
Sakarya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü İletişim:
Tel: (264) 251 36 40 -41
Mail: stmsakaryail@sanayi.gov.tr

Kapasite Raporu ile ilgili Sorularınız için;
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Sanayi ve AR-GE Servisi

Tel: (264) 888 30 29-31-34
Mail: sanayikobi@satso.org.tr

 

Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Paylaş