Sayın; Sigorta Acentesi

Sakarya İli Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimleri;  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından ortaklaşa belirlenerek yürürlüğe konulmuş olan "Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar" doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Sakarya İli Sigorta Acenteleri Delege seçimi ; ek'te sunulan "Seçmen Listesi"nde mevcut Sigorta Acenteleri arasından  05 Temmuz 2018 Perşembe günü gerçekleştirilecektir.

Seçimler;  Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası'nda yapılacak olup, seçim günü oy kullanma süresi saat 09:30'da başlayacak ve bu süre saat 16:30'da sona erecektir. Sakarya İli Üç (3) İl Delegesi ile temsil edilecektir.

TOBB tarafından belirlenen ve Sakarya ili sigorta acentelerini gösteren seçmen listesi  Odamızın www.satso.org.tr internet sitesinde ve Hizmet binamızın İlan panosunda 13  - 14 Haziran 2018 Çarşamba ve Perşembe günleri olmak üzere iki işgünü süreyle ilan edilecektir.

Sakarya İl Delegesi adaylığı için başvurular; 28 Haziran 2018 Perşembe  gününden itibaren kabul edilmeye başlanacak olup, söz konusu başvuruların alımına ilişkin süre 02 Temmuz 2018 Pazartesi günü mesai bitimi itibariyle sona erecektir. İl delege adayı olmak isteyenler, Odamıza bir dilekçe ile başvuracaktır.

Başvuru sırasında; tüzel kişi sigorta acenteleri, kendilerini temsil edecek olan gerçek kişi temsilcisinin ismini de adaylık başvurusu esnasında Odamıza bildirilecektir.  Usul ve Esaslara uygun olduğu tespit edilen adaylara ilişkin gerekli bilgileri içeren liste Odamızın ilan yerlerinde asılmak ve internet sitesinde yayımlanmak suretiyle seçim sonuna kadar ilan edecektir.

Oy kullanma şartı olarak "acenteyi temsil ve ilzama yetkili olanlar" OY KULLANABİLECEK, acenteyi temsil ve ilzama yetkili olup, levhada müdür, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı unvanı ile kayıtlı olanlar” ADAY olabilecekler.

Ayrıca; seçmen listelerini incelemek ve seçimleri yapmak üzere Odamız personeli arasından bir başkan (Selman Yıldız) ile iki üyeden (Ebru Topal ve Samet Dursunoğlu) oluşan üç kişilik bir seçim sandık kurulu oluşturulmuştur. Seçim sandık kurulu, seçimlerin bu esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam edecektir. 

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği seçim sürecini bilgilerinize rica ederiz.  

Saygılarımızla,

 

Teyfik ÖZTÜRK
Genel Sekreter V.

 

EKLER: 

Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usûl ve Esaslar

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Seçmen Listesi

Seçim Takvimi

 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]

[{UNSUBSCRIBE}]

Paylaş