Sayın Üyemiz;

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından "Güvenlik Raporu Tebliğ Taslağı" ile "Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliğ Taslağı" hazırlanmış olup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) görüşleri talep edilmektedir.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Güvenlik Bakanlığı gönderilecek TOBB görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in Ek-2’sinde yer alan "Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form"a işlenerek 15/08/2018 tarihine kadar TOBB'ne (mspm@tobb.org.tr) adresine "word" formatında gönderilmesi hususunu rica ederim.

Saygılarımızla.


Teyfik ÖZTÜRK
Genel Sekreter


Resmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş