Sayın Üyemiz,

 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almalarının zorunlu hale gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile toplam 81 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmiş olup, yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) kurulmuştur.

 TOBB MEYBEM A.Ş. ‘nin yetkilendirilmiş olduğu meslekler için www.meybem.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla 


Teyfik ÖZTÜRK 
Genel Sekreter
Paylaş