Sayın Üyemiz, 
 

Ticaret Bakanlığı'ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderilen yazıda, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgelerinin MEDOS üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 30 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlanacağı belirtilmekle birlikte söz konusu belgelerin ikinci bir bildirime kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenmeye devam edileceği kaydedilmiştir.

Yazıda devamla elektronik ortamda düzenlenen diğer menşe ispat ve dolaşım belgelerinde uygulamanın aksine bahse konu belgelerin üzerinde karekod veya doğrulama koduna yer verilmeyeceği ve mezkur belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının artından Odamızca ıslak imzalı olarak imzalanmasının gerektiği açıklanmıştır. Oda mührü elektronik belgede yer alacağından ayrıca Oda mührü basılmayacak olup; elektronik kaşenin üzerine ıslak imza tatbik edilecektir.

Bilindiği üzere barkodsuz eski belgelerin manuel onaylarının MEDOS'tan takibi bulunmamaktadır. Bu nedenle halihazırda firma/gümrük müşaviri stokunda bulunan barkodsız Mense Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgeleri sadece manuel olarak onaylanmaya devam edilecektir. Diğer taraftan, barkodlu olarak basımı gerçekleştirilen anılan belgelerin ise MEDOS sistemi üzerinden elektronik ortamda onay işlemi tamamlandıktan sonra ihracatçı firma tarafından Odamıza getirilip ıslak olarak imzalatılacaktır.

Bilgilerinize rica ederiz. 
 
Saygılarımla, 

 
Teyfik ÖZTÜRK 
GENEL SEKRETER 

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Paylaş