Sayın Üyemiz,

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığın tarafından hazırlanan tebliğler ile belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almalarının zorunlu hale gelmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğler ile toplam 81 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu başlamış olup 11.11.2018 tarih ve 30592 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 2018/1 Sayılı Tebliğ ile ekte belirtilen 36 Meslekte de zorunluluk gelmiştir. Yakın zamanda diğer tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde de zorunluluk getirilmesi öngörülmektedir. Bu faaliyetler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, tehlikeli ve çok tehlikeli sektörlerde çalışanların veya çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin ulusal yeterliliklere ve ulusal/uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş, (MEYBEM A.Ş.) kurulmuştur. TOBB MEYBEM A.Ş. ‘nin yetkilendirilmiş olduğu meslekler için www.meybem.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Teyfik ÖZTÜRK
Genel Sekreter

Meslekler Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Paylaş