Sayın Üyemiz,
 
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi seçimleri 27 Şubat 2019 Çarşamba günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında Hanlı Sakarya Mah. Şehit Onbaşı Zekeriya Gözyuman Cad. No: 19 Arifiye/SAKARYA adresindeki Oda Hizmet Binamızda gerçekleştirilecektir. 
 
Seçmen listesine girecek kurul üye kayıtlarının gerçekleşebilmesi için; İl Kadın Girişiciler Kurul Üyeliği adayının ve İl Genç Girişimciler Kurul üyeliği adayının başvuru formu ve dilekçesini eksiksiz doldurmaları, 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 15:00’den sonra sisteme giriş yapılamayacağı sebebiyle herhangi bir aksaklık yaşanmaması için başvuru evraklarının en geç 21 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Odamız Yazı İşleri Servisine elden teslim etmeleri gerekmektedir.
 
İl Kurul üyelikleri için Odamız kontenjanları 87 kişi ile sınırlıdır. Seçmen listeleri oluşturulurken Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve bilgileri eksiksiz olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sistemine girilmiş olan üyeler esas alınacaktır. Başvurular tamamlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilecek seçmen listeleri 11 Şubat 2019 tarihinde Oda Hizmet binamızda ve Odamız internet sitesinde yayınlanacaktır.
 
İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ve İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi adaylık başvuruları İl Kurul üyelikleri kabul edilen ve seçmen listesinde yer alan girişimciler arasından 11-18 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
 
İl Kurul Üyeliği için 87 kişilik kontenjan içerisinde Odamız üyelerinin yanı sıra “fakülte, yüksek okul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de” (en fazla 17 kişi) yer alabilir. 
 
Bu itibarla Oda üyesi kontenjanından başvuru yapacak kadın ve genç girişimcilerin, Ticaret siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekmektedir. 
 
Aynı zamanda İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeliğine başvuracak girişimcilerin 18 yaşından gün almış olması ve 40 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
 
Söz konusu başvurularla ilgili formlara, Çalışma Usul ve Esasları ile İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları’na http://www.tobbgirisimcilik.org.tr adresinden de erişim sağlanabilmektedir.
 
İl Kadın Girişimciler Kurulu Üyeliği Adaylığı ile ilgili (Kontenjan: 87)
- Başvuru Dilekçe Örneği,
- Başvuru Formları, 
- Çalışma Usul ve Esasları 
- İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları’na 
ulaşmak için tıklayınız. 
 
İl Genç Girişimciler Kurulu Üyeliği Adaylığı ile ilgili (Kontenjan: 87)
- Başvuru Dilekçe Örneği,
- Başvuru Formları, 
- Çalışma Usul ve Esasları 
- İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esasları’na 
ulaşmak için tıklayınız.
 
Paylaş