Sayın Üyemiz;

Plastik poşetlerin satışı, ücretlendirilmesi, beyanı, izlenmesi, kontrolü ve denetimi hususlarını içeren "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yayımlanmıştır. Ücretlendirmeye tabi plastik poşetlerle ilgili geri kazanım katılım payının beyanına ilişkin bildirim sistemi de tamamlanmış, buna ilişkin açıklamalara da Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yer verilmiştir. 
Bahse konu; "Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile “Ücretlendirmeye Tabi Olan Plastik Poşetlerin Beyanlarının Verilmesi” konusundaki açıklamalar ekte bilgilerinize sunulmuştur

Saygılarımızla

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

Detaylı bilgi için tıklayınız.
Usul ve Esasları incelemek için tıklayınız.
Beyan verilmesi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.
İnteraktif Vergi Dairesi ile beyan verilmesi ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.


Paylaş