Sayın Üyemiz;

7143 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını yapılandıran, ancak ödemelerini aksatarak yapılandırmaları bozulan borçlulara, 2019 Şubat ayı sonuna kadar bu taahhütlerini yerine getirebilme imkanı sağlanmıştır.

Kapsam
18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlara ödeme kolaylığı getirilmiş, SGK'nın 2018-19 sayılı Genelgesi ile de borç yapılandırmasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştı.

Bu defa, 28.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7159 sayılı Kanunla 7143 sayılı Kanuna Geçici 2. Maddeyle;
7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmış, fakat Kanun hükümlerine göre ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara, borçlarını ödemede ve Kanundan yararlanmada yeni bir imkan sağlanmıştır.

SGK'nın 11.01.2019 tarihli ve 2019-01 sayılı Genelgesiyle Geçici 2. Maddeye ilişkin uygulama usul ve esasları açıklanmıştır.

SGK'nın 2019-01 Sayılı Genelgesine göre:

1- Geçici 2. Madde hükümlerinden faydalanmak için daha önce 7143 sayılı Kanun uyarınca 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmuş olması gerekmektedir.

2- 7143 sayılı Kanun kapsamında 27/8/2018 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmuş, ancak geçici 2. Madde'nin yürürlük tarihi olan 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanunu ihlal etmiş olan borçluların, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.

3-31.03.2018 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarından:
27/8/2018 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması durumunda 281.12.2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları ödemeyerek veya eksik ödeyerek Kanunu ihlal etmiş olan borçluların, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar ödemeleri halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden faydalanmaya devam edeceklerdir.
27/8/2018 tarihinden sonra tabliğ edilmiş olması halinde, peşin ödeme veya taksitle ödeme taahhüdünde bulunmuş olanların da Kanun da belirtildiği şekilde ödeme yapmaları halinde 7143 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanamaya devam edebileceklerdir.

4- Primlerini kendi ödeyen sigortalılardan borç yapılandırma şartlarını ihlal edenlerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine geçici 2. Madde kapsamında yararlanmak için talepte bulunmaları şartıyla genelge hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

5- 7143 sayılı Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

6- Cari ay prim borçlarına ilişkin kontroller yönüyle, 2018/ Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı prim borçlarından ihlale neden olanların 28/2/2019 tarihine kadar gecikme zammı ile birlikte tam olarak ödenmesi halinde, 2018 yılı için cari dönem ihlali olarak değerlendirme yapılmayacaktır.

Saygılarımızla.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
 

Genelge hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.Paylaş