Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere 04.06.2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu'nun "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı" ile KOBİ'lere yönelik bir ticari alacak sigortası sistemi oluşturulmuştur. Bu sigorta ile KOBİ'lerin vadeli alacakları, vadesinde tahsil edilmeme riskine karşı teminat altına alınmaktadır. 24 Aralık 2018 Tarihli ve 30635 Sayılı Resmî Gazete'de "Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır. 27 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile alacak sigortası ile hangi satışlara teminat sağlanacağı da belirlenmiştir. Zor rekabet ortamında daralan kar marjlarıyla ayakta kalmaya çalışan KOBİ'lerimizin yapmış olduğu, herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli satışlardan doğan borcun ödenmeme riskini teminat altına alan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin tanıtılması ve ilimizdeki üyelerin bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla;

Halk Sigorta Genel Müdürü Sn. Bülent KARAN'ın ve ilgili uzmanların teşrifiyle 17 Nisan Çarşamba Günü saat 14.30'da Odamız Meclis Toplantı Salonunda Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası bilgilendirme semineri düzenlenecektir.

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 

[{HTMLVIEW}]
[{UNSUBSCRIBE}]
Paylaş