Sayın Üyemiz;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28/02/2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik yapılmasına dair Kanunla, 11/1/1989
tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen Geçici Madde 3 ile damga süresi geçirilerek cezai duruma düşmüş ölçü ve ölçü aleti (tartı aleti, taksimetre, akaryakıt sayacı ile elektrik, su ve gaz sayacı, vb.) kullanıcılarına bir defaya mahsus muafiyet tanınmış olup söz konusu muafiyetten yararlanmak için son başvuru tarihi 28 Mayıs 2019'dur.

Konuyla ilgili bilgilendirme metni ektedir.

Saygılarımızla.

Sakarya Ticaret ve Sanayi OdasıResmi yazıya ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Duyuru Tarihi : 28/5/2019
Paylaş