Sayın Üyemiz,

17 Haziran 2019 tarihli ve 30804 sayılı Resmi Gazete’de kambiyo işlemlerinde uygulanacak "Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi" (BSMV) oranının tespitine ilişkin 1149 Sayılı Karar yayımlandı.

Karar uyarınca, sanayi sicil belgesi sahibi işletmelere ve ihracatçı birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışlarında BSMV oranı sıfır olarak belirlenmiştir. Aşağıda sayılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacağı belirlenmiştir.

1) Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,
2) Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,
3) Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,
4) Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
5) İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları.

Saygılarımızla,

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası

 Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Paylaş