Sayın Üyemiz,

Ülkemizde ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı ve  ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek sektörlerin desteklenmesi hedefiyle İVME Finansman Paketi oluşturulmuştur.

İVME Finansman Paketi kapsamında; yeni veya kapasite artırımı/yenileme şeklindeki yatırımlar, seçili sektörlerde üretilmiş yeni ve yerli makine satın alımını içeren alıcı yatırımları ile tüm bu yatırımlara bağlı işletme sermayesi ihtiyaçları finanse edilebilecektir.

       

HEDEF KİTLE

Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde;

 • İthalat bağımlılığı yüksek,
 • Dış ticaret açığı veren,
  • İstihdama katkı oranı yüksek,
  • İhracat/Döviz geliri potansiyeli yüksek,

Sektörlere yönelik olarak;

 1. Makine imalatı yapan ve mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile makine imalatına başlayacak firmalar,
 2. Makine imalatı yapan firmalardan yatırımları kapsamında yeni ve yerli makine satın alan firmalar,
 3. Ham madde-ara malı imalatı yapan ve mevcut üretiminde kapasite artırımı/yenileme yatırımları gerçekleştirecek veya yeni yatırımlar ile bu alanda imalata başlayacak firmalar,

hedef kitlemizi oluşturmaktadır.

AMAÇ

Ülkemizde ithal oranı yüksek makine imalat sanayii alt sektörleri ve hammadde-ara malı imalat sanayii alt sektörlerinde üretimin desteklenmesi, üretimde yerli teknolojinin geliştirilmesi ve yerli üretim kapasitesinin artırılması, ithal bağımlılığın azaltılarak girdi maliyetlerinin düşürülmesi, böylece ithal ikamesi fonksiyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

NAKİT KREDİ ÜRÜNLERİ:

1.     MAKİNE ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK KREDİ

Hedeflenen sektörlerde yerli malı niteliğini taşıyacak makine imalatı yapan/yapacak firmaların  yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyaçları karşılanacaktır. Hedef Sektörler;

 • Elektrikli Makine ve Aksamları
 • Bilgisayar, Elektronik, Optik
 • Motorlu Taşıtların Aksam ve Parçaları
 • Motor ve Aksamları
 • Genel Endüstri Makine ve Aksamları
 • Elektrikli Teçhizat

Paket kapsamında Makine İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan NACE kodları ile belirlenmiş sektörlerde yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilebilecektir.

2.     YERLİ VE YENİ MAKİNE ALICILARINA YÖNELİK KREDİ

Paket kapsamında listede belirtilen sektörlerde makine imalatı yapan firmalardan yatırım kapsamında yeni ve yerli  makine alımı yapacak firmaların yatırım ve yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır.

Yeni ve yerli makine alımları için satıcı firmadan Yerli Malı belgesi temini zorunlu olup, satın alınacak makinenin G.T.İ.P.‘inin Makine Listesi G.T.İ.P. listedeki kodlardan olması gerekmektedir.

3.     HAMMADDE/ARA MALI ÜRETİCİLERİNE YÖNELİK KREDİ

Hedeflenen sektörlerde üretimi/üretim potansiyeli bulunan hammadde/ara malı imalatı yapan firmaların komple yeni yatırımları ile bu çerçevede yatırım yapacak firmaların yatırıma bağlı işletme kredileri ihtiyacı karşılanacaktır. Hedef Sektörler;

 • Kimyasal ve Medikal (Eczacılık) Ürünler
 • Plastik ve Kauçuk Ürünler
 • Suni ve Sentetik İplikler
 • Kağıt, Karton ve Mukavva

Paket kapsamında Hammadde/Ara Malı İmalatçılarına İlişkin NACE Kodu Listesi’nde yer alan sektörlerde hammadde-ara malı imalatı için yeni yatırım ve/veya mevcut üretimde kapasite artırımı/yenileme yatırımı yapan firmaların kredi talepleri değerlendirilecektir.

KREDİ LİMİTİ

 1. İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak yatırım kredilerinde; KDV dahil satış teklif mektubu/sözleşme/proforma fatura/kesin fatura vb. bedelinin azami %85’ine kadar kredilendirilebilecektir
 2. İVME Finansman Paketi kapsamında kullandırılacak üst limitler yatırım kredilerinde 150 Milyon TL, işletme kredilerinde azami 30 Milyon TL olabilecektir.
 3. İşletme kredileri sadece yatırım kredisi ile birlikte tahsis edilebilecektir.

KREDİ VADESİ

İşletme kredilerinde azami 1 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere  azami 5 yıl vade, yatırım kredilerinde azami 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 10 yıl vade uygulanabilecektir.

KREDİ KULLANDIRIMINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 • Paket kapsamında kullandırılacak nakit krediler TL cinsinden kullandırılacaktır. Ödemesiz dönem faizleri 3 ya da 6 ayda bir tahakkuk ve tahsil edilecektir.

 • Yeni ve Yerli Makine Alıcılarına kullandırılacak kredilerde temin edilmesi gereken, Yerli Malı Belgesi 13.09.2014/29118 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 10.06.2017/30092 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın  Yerli Malı Tebliği  çerçevesinde düzenlenmiş olmalıdır.

 • Yatırım kredilerinin belge (kesin veya proforma fatura, satış teklifi mektubu, sözleşme vb.) karşılığında kullandırılması esastır. Proforma fatura/satış teklif mektubu karşılığı yapılan işlemlerde; proforma faturanın/satış teklif mektubu içeriğine uygun ve aynı tutarda kesin fatura örneği azami 3 ay içerisinde temin edilerek kredi dosyasına eklenmelidir. Kredinin kullandırılması sonrasında, kesin fatura tutarının proforma fatura/satış teklif mektubu tutarından düşük olması durumunda, fark tutar kadar kredinin müşteri tarafından geri ödenmesi talep edilecektir.

 • Firmaların yatırımları kapsamında alacakları ürünlerin/yeni ve yerli makine bedellerinin fatura karşılığı satıcı firmalara ödenmesi esas olmakla beraber, geriye dönük finansman söz konusu ise kredi kullanan firmaya ödeme yapılacaktır.

 • Yatırım amaçlı proje kredileri; proje konusu harcamalar içinde yer alan makina, tesis, teçhizat, donanım, demirbaş, mobilya, mefruşat alımı ile söz konusu yatırım kapsamına giren bina alımı ve inşaat harcamaları için kullandırılacaktır. Bina alımına yönelik yapılacak finansmana ilişkin, bina değerinin tespitinde, Banka eksperlerince belirlenecek ekspertiz değeri dikkate alınacaktır.

 • Kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay öncesine kadar geçen sürede alınmış faturalar da kredi konusu olabilecektir.

 • İşletme kredisi kullandırımı ile ilgili fatura/harcama belgesi örnekleri alınacaktır.

FAİZ VE KOMİSYON UYGULAMALARI

Faiz Oranı: Paket kapsamında nakdi kredilere değişken faiz oranları uygulanacaktır.

Değişken Faiz Oranları DİBS Endeksli ve TÜFE Endeksli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

1-    DİBS Endeksli Faiz Oranı: DİBS Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında aylık olarak güncellenmek üzere bir önceki ay için 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl vadeli DİBS faiz oranları baz alınacaktır. Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı uygulanacaktır.

Vade

Oran

0-2 Yıl

2 yıl vadeli DİBS+% 1,00

2+-5 Yıl

5 yıl vadeli DİBS+% 2,00

5+-10 Yıl

10 yıl vadeli DİBS+% 3,00

2-    Enflasyona Endeksli Faiz Oranı: TÜFE Endeksli Değişken Faiz Oranları hesaplamalarında kredi kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacaktır. Bu faiz oranları kredi vadesi boyunca yılda bir kez aynı hesaplama yöntemi ile güncellenecektir. Kısmi kullandırımlarda kullandırım tarihinde geçerli olan faiz oranı uygulanacaktır.

Vade

Oran

0-2 Yıl

TÜFE+ % 2,00

2+-10 Yıl

TÜFE+ % 3,00

Kredi Komisyonu:  Kredi kullandırımında kredi vadesine göre aşağıdaki peşin komisyon oranları uygulanacaktır.

Vade

Oran

0-2 Yıl

% 1,00

2+-5 Yıl

% 1,50

5+-10 Yıl

% 2,00

MAKİNE SİGORTASI

Paket kapsamında belirtilen ham madde-ara malı imalatçıları, makine imalatçıları ve makine alıcısı firmaların yatırım kredisi konusu makine alımlarında, kredi vadesi boyunca aldıkları tüm makinelere Makine Sigortası yapılması zorunludur.

Saygılarımızla,

 

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

 


Duyuru Tarihi : 21/6/2019
Paylaş