Sayın Üyemiz,

Odamız tarafından 23 Temmuz 2019 (Salı Günü) tarihinde KALDER eğitmenlerinden Ayşemin Karabulut Erdem gözetiminde " Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi " düzenlenecektir.

Odamız 1 Nolu Eğitim Salonunda düzenlenecek ve 1 gün sürecek olan eğitimimiz 10:00 – 17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Eğitime katılanlara Katılım Belgesi verilecek olup eğitim kontenjanı 30 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim Bedeli 50 TL.’dir. Katılımcıların eğitim bedelini, Odamız Veznesine veya Garanti Bankası Erenler Şubesi TR66 0006 2001 2030 0006 2983 24 hesap numarasına yatırıp ek’ te yer alan Eğitim Katılım Formu ile birlikte en geç 22 Temmuz Pazartesi günü saat 16:00’ ya kadar insankaynaklari@satso.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

İşletmenize büyük yararlar sağlayacağını düşündüğümüz eğitimlerimizden faydalanmanızı önemle rica ederiz.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 Saygılarımla, 

Teyfik ÖZTÜRK
GENEL SEKRETER  


Eğitim katılım formuna ulaşmak için
 tıklayınız.
Eğitmen özgeçmişine ulaşmak için tıklayınız.

ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ

HEDEF

- Başarılı ve etkili sunuş yapma konusunda temel ilkeleri paylaşmak

- Örnek uygulamalar, sunuş alıştırmaları ve canlandırmalarla bu konudaki yaklaşım ve alışkanlıkların oluşmasına ve gelişimine öncülük etmek

- Bireysel olarak geliştirilebilecek alanların katılımcılar tarafından tanınmasını sağlamak

- Katılımcıların seminer konusunda kendilerini geliştirebilmeleri için gerekli yöntem ve araçları sunmaktır.

İÇERİK

• Bilgi, öğrenme ve eğitim

• Eğitim için temel şartlar

• Nasıl öğreniyoruz ?

• İletişimin yasaları

• Tek yönlü ve iki yönlü iletişim

• Eğitimde iletişim kazaları

• Etkili dinleme /Etkili konuşma

• Beden dili

• Katılımcılarla bir bütün olmak – eğlenerek ve uygulayarak eğitim

• Eğitim ve sunuşlarda kullanılacak araçlar

• Farklı katılımcı tipleri için çözümler

• Sunuş sonrası etkililiği ölçme ve izleme

YÖNTEM

Seminerlerin bütününde iletilen bilgiler, sorular, görüş ve önerilerin aktarılmasıyla katılımcılarla interaktif ve iki yönlü bir iletişim bağı oluşturulması hedeflenir.

Eğitim sırasında çeşitli uygulama ve grup çalışmalarıyla yoğun tempolu bir program izlenir. Özellikle etkili sunuş bileşenlerinin önemi ve etkisinin çeşitli uygulamalarla katılımcılar tarafından tanınması sağlanır. Örnek sunuş uygulamaları ve canlandırmalarda video çekimleri yapılır. Performansın izlenmesi ve değerlendirme sonrasında çeşitli tekniklerin kullanılmasıyla yöntemlerin iyileştirilebileceği konusu paylaşılır.
• Teorik bilgiler

• Canlı ve gerçek öyküler ve anılar,

• Alıntılar, özdeyişler,

• Film ve video gösterimleri

uygun ve canlı bir akış ve içerikle sunulur.

Katılımcıların seminer sırasındaki performanslarına ilişkin güçlü ve iyileştirmeye açık yönlerini ve bu konulardaki önerileri içeren her katılımcı için ayrı bir yazılı rapor iletilir.

Katılımcılara “Eğitime Katılım Sertifikası” verilir.

KATILIMCILAR

Her seviyede yönetici, Firma içi-dışı ve profesyonel olarak eğitici olarak görev üstlenen personel.

Eğitim verimi ve etkililiği için en fazla 30 katılımcı öngörülmüştür.

Duyuru Tarihi : 16/7/2019
Paylaş