Sayın Üyemiz,

07.04.2016 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” günlük yaşantımıza bütün detaylarıyla girmiş bulunmaktadır. Yasa ile verilen 2 yıllık uyum süreci sona ermiş ve 2018 Nisan ayı itibari ile yasa tüm hükümleri ile uygulanır hale gelmiştir. Bu tarih itibari ile küçük, orta veya büyük ölçekli tüm şirketlerin ciddi şekilde önlem alması gerekmektedir.

Üyelerimizi konu hakkında aydınlatma amaçlı Kişisel Verileri Koruma Kurumu Şube Müdürü Muharrem AKBAŞ ve KVK Uzmanı Mert AKÇASOYun iştirakiyle 06.08.2019 Salı günü saat 14:00’ te Odamız Ali Coşkun Konferans Salonu’ nda6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci ”  konulu seminer gerçekleştirilecektir.

İçerik aşağıda sunulmuş olup katılımınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

Teyfik ÖZTÜRK

Genel Sekreter

İÇERİK

-6698 Sayılı Kanun Hakkında Bilgi

-Aydınlatma Yükümlülüğü

-Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme Yükümlülüğü

-Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Süreci

-VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi)

- SORU - CEVAPDuyuru Tarihi : 29/7/2019
Paylaş