Sayın Üyemiz,


18.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Koronavirüs (Covid-19) kapsamında açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”nde yer alan “Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması,” çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup, İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır.
Kısa çalışma ödeneği nedir?

Kısa Çalışma Ödeneği de İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında sağlanan bir imkan olup, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Başvuru şartlarının oluştuğunu düşünen işveren, genel ekonomik, bölgesel veya sektörel kriz ile zorlayıcı sebeplerin işyerine olan etkilerini ve zorlayıcı sebebin ne olduğunu açıklayarak, bunlara ilişkin kanıtları ile işyerine ait bilgi ve belgeleri de ibraz ederek İş Kur' a başvurmalıdır. Kısa çalışma başvuruları, işçiler adına işverenler tarafından yapılır. İşçiler kısa çalışma talebinde bulunamaz.

Kısa Çalışma Kapsamında; 

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.  

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Etkili Kısa Çalışma Talebinde Bulunulması ve Talebin Değerlendirilmesi,

İşverenler, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikte Kısa Çalışma Talep Formu  ile kısa çalışma yaptırılacak işçilere ilişkin bilgileri içeren listeyi bağlı olduğu İŞKUR biriminin Sakarya için kisacalisma.sakarya@iskur.gov.tr elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

1.Kısa çalışma kapsamında başvuru yapacak işverenlerin mutlaka kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir.

2.İşverenler başvurularını her bir sosyal güvenlik sicil numarası için ayrı ayrı yapacaklardır.

3.Başvuru yapacak işverenler kısa çalışma duyurusu ekinde yer alan kısa çalışma talep formu ve eki işçi listesini eksiksiz bir biçimde dolduracaklar. Çıktısı alınarak her bir sayfayı kaşeleyip imzalayacak, istenen diğer belgeleri de ekine eklemek suretiyle işverenin beyan ve talebinin yer aldığı bir üst yazı ekinde tüm belgeleri tarayarak bağlı bulundukları il ve hizmet merkezine tanımlanmış olan e-posta adresleri üzerinden İşkur’ a ileteceklerdir.                              

4. Ayrıca işçi listesi Excel olarak da mail ekine eklenecektir.

5.Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar veya ilgili kamu kurumu ve kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri sadece bu kapsamda olduklarına ilişkin belgeleri ekleyeceklerdir.( Örneğin işletme ruhsatları ve varsa kapanmalarına ilişkin yazılar.)

6.İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyetini durduran veya azaltan işyerleri ise durumu ortaya koyacak belgeleri sunacaklardır.(Yönetim kurulu kararı, sözleşme iptalleri, durumu belgeler mali tablolar , kısa çalışma talep formu eki belgeler vb.)

İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

 

Detaylı bilgi için:

https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/

 

 

Online Belge ve Hızlı Ödeme Ekranı için tıklayınız.

Paylaş