Sayın Üyemiz,

22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/04/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verildiği açıklanmıştır.

Söz konusu Karar’a ulaşmak için tıklayınız.
Duyuru Tarihi : 24/3/2020
Paylaş