6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanuna dayanılarak hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yöenetmeliği resmi gazetenin 09.07.2020 tarih ve 31180 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik gereği bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulması veya ihtiyaca göre güncellenmesi amacıyla her yıl Ekim ayının ilk haftasında il sınırları içerisinde bulunan kaymakamlıkların internet sayfalarında ve gerekli görülen diğer mecralarda bilirkişi başvurusuna ilişkin ilanın yapılacağı düzenlenmiştir. 

Resmi yazı için tıklayınız.
İlan metni için tıklayınız.
Başvuru formu için tıklayınız.
Uzmanlık alanı listesi için tıklayınız.
Duyuru Tarihi : 8/10/2020
Paylaş