Sayın Üyemiz,
 
T.C. Ticaret Bakanlığı, mal ve hizmet ihracatına yönelik Devlet Desteklerine ilişkin başvuruların ilk aşamadan sonuçlanmasına kadar tüm süreçleri, 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tamamen online Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütmeye başlamıştır. 
  
Ticaret Bakanlığı’nın ilgili sayfası: https://ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys
 
Destek Yönetim Sistemi’ne kayıt olma süreçleri hakkında sunum: https://ticaret.gov.tr/data/5e5d139113b876e6d067f5b2/DYS-Kay%C4%B1t%20Sunumu%20(04.01.2021).pdf  

İlgili mevzuat

Destek Yönetim Sistemine ilişkin Uygulama Tebliği: https://ticaret.gov.tr/data/5e147eae13b876b9e08303d9/DYS_Tebli%C4%9Fi.pdf 

Usul ve Esaslar Genelgesi: https://ticaret.gov.tr/data/5e147fc913b876b9e08303e5/DYS%20Uygulama%20Usul%20ve%20Esaslar%C4%B1%20(04.01.2021).pdf 

Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinde yapılan işlemler
•İhracata yönelik Ticaret Bakanlığı destek başvuru ve uygulama süreçleri (31 Aralık 2020 tarihinden sonraki başvurular sadece DYS üzerinden yürütülecektir.)
•Vergi Resim Harç İstisna Belgesi başvuruları (7 Aralık 2020 tarihinden sonraki başvurular sadece DYS üzerinden yürütülecektir.)
•Dahilde İşleme İzin Belgesi
•Hariçte İşleme İzin Belgesi (H1) ve Hariçte İşleme İzin (H2) başvuruları (1 Ekim 2020 tarihinden sonraki başvurular sadece DYS üzerinden yürütülecektir.)
•Belgesiz İhracat Kredileri


Duyuru Tarihi : 9/1/2021
Paylaş