Sayın Üyemiz;

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 29.06.2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine ilişkin Yönetmelik” in 2 nci maddesi kapsamındaki işveren veya İş Veren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi” hazırlanmıştır.

Söz konusu Rehber ile Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol göstermesi amaçlanmıştır.

Sınırlı sayıda basılan söz konusu rehberin PDF haline İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/65124/isverenvevekiliisgegitimrehberi.pdf) ulaşılabilmektedir.

Duyuru Tarihi : 2/3/2021
Paylaş