Sayın Üyemiz,

09.06.2021 tarih ve 31506 Sayılı Resmi Gazete ’de “BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” yayımlanmıştır. 

Bu Kanun ile; Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan
-Kesinleşmiş alacaklar  
-Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar
-İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler
-Matrah ve vergi artırımı
-İşletme kayıtlarının düzeltilmesi
-Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
-Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları Yeniden düzenlenmiştir. 

Söz konusu kanuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Duyuru Tarihi : 9/6/2021
Paylaş