Proje / Projelendirmek üzere fikir sahibi olan girişimci birey / kurum temsilcisinin ekte yer alan Ar-Ge Proje Ön Değerlendirme Formunu doldurması gerekmektedir. Ön değerlendirme formu incelendikten sonra proje konusunun uygunluğu ve başvuru yapılabilecek potansiyel kurumlar belirlenerek başvuru sahibi bilgilendirilir.

• Başvuru sahibinin talebi doğrultusunda başvuru yapılacak kurum belirlenir.
• Başvuru yapılacak kurumun proje başvuru formları temin edilir ve başvuru sahibine ulaştırılır.
• Başvuru sahibi başvuru formunu hazırlar ve servis tarafından kontroller yapılır. Varsa eksikler giderilerek başvuru formu hazır hale getirir.
• Başvuru sahibi proje başvurusu için gerekli evrakları temin eder.
• Destekleyici dokümanların ve gerekli evrakların başvuru yapılacak kurumun formatına uygunluğu kontrol edilir ve başvuru yapılır.
• Proje başvurusu yapıldıktan sonra süreçler takip edilir. Revize istenmesi durumunda destek devam eder. 
• İlgili kurum ara rapor istediğinde destek devam eder.
• Proje başvurusu yapan kişi/firma söz konusu proje/fikir için Faydalı Model/Endüstriyel Tasarım Tescili/Patent başvurusu yapmak isterse form hazırlanmasında ve başvuru süreçlerinde destek verilir.