Bir Müdürün İdaresi ile çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

İşletme kültürünün oluşturulması, işletmeye kaliteli personelin alınması, personelin eğitimi ve başarı değerleme sisteminin kurulması ve uygulanması, Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik Üye Eğitimlerinin Planlanması, uygulanması ve Raporlanması, Üye Anketleri yapılması ve Raporlanması, Kalite Yönetim Sistemi ile TOBB Akreditasyon Sisteminin ve diğer yönetim sistemlerinin standartlara uygun olarak kurulması, uygulanması, denetimi  ve sürekli iyileştirilmesi ile işlemlerinin yürütülmesi, Yıllık İş Planı gerçekleşme durumunu gösteren İş Planı Faaliyet Raporunu hazırlanması ve İş Planı’nın gerçekleşme durumunun takibi ve raporlanması.


Üst yönetim tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla personel işlemlerinin yapılması.


Ekonomi ile ilgili istatistik çalışmaları ve veri analizlerinin yapılması. Üst Yönetimden, Üyelerden ve Personelden gelen talepler doğrultusunda yıllık eğitim planları hazırlanması ve uygulanması.


.

Nurper ERKOÇAK
Planlama ve Eğitim Memuru
Dahili Tel : 3039 Direkt:0264.888.3039
Semih ERSOY
İnsan Kaynakları Memuru
Dahili Tel : 3046 Direkt:0264.888.3046
Fahrettin SÜZER
Hizmetli
Dahili Tel : 2222 Direkt:0264.888.3000
Ramazan KABA
Ulaşım Görevlisi
Dahili Tel : 2222 Direkt:0264.888.3000


İnsan Kaynakları ve Eğitim Servisi E-Posta Adresi: insankaynaklari@satso.org.tr