Bir müdürün idaresi altında çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

  • Oda amaç ve politikalarının gerçekleştirilmesi için projeler geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak,
  • Odamızın ortak, paydaş, iştirakçi ve benzeri görevlerde yer aldığı projelerin süreçlerinin yürütülmesi,
  • Kurum ve kuruluşlar ile proje ve iş geliştirme amacıyla kurulan kurul ve komisyonların süreçlerinin takip edilmesi,
  • Üyelerin yurt içi veya yurt dışı iş geliştirme faaliyetlerine destek olmak amacıyla Odanın diğer birimleri ile işbirliği içinde olmak ve faaliyetler sonrası yaratılan katma değerin ölçülmesi amacıyla katılan üyelere anket çalışması yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,
  • Üyelerin faydalanabileceği yerel ekonomik teşvikler konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,

Elif SARIOĞLU
Proje ve İş Geliştirme Müdürü
Dahili Tel : 3032 Direkt:0264.888.3032
Dilek KAHYA
Proje ve İş Geliştirme Memuru
Dahili Tel : 3049
Nurper ERKOÇAK
Proje ve İş Geliştirme Memuru
Dahili Tel : 3039 Direkt:0264.888.3039
Fahrettin SÜZER
Hizmetli
Dahili Tel : 2222 Direkt:0264.888.3000
Ramazan KABA
Ulaşım Görevlisi
Dahili Tel : 2222 Direkt:0264.888.3000
Semih ERSOY
İnsan Kaynakları Memuru
Dahili Tel : 3046 Direkt:0264.888.3046
Bahattin ARICI
Bilgi İşlem Memuru
Dahili Tel : 3041 Direkt:0264.888.3041


Proje ve İş Geliştirme, İnsan Kaynakları Müdürlüğü e-posta adresi : [email protected]