Bir müdürün idaresi altında çalışan bu servisin görevleri şunlardır;

• Oda amaç ve politikalarının gerçekleştirilmesi için projeler geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak,
• Odamızın ortak, paydaş, iştirakçi ve benzeri görevlerde yer aldığı projelerin süreçlerinin yürütülmesi,
• Kurum ve kuruluşlar ile proje ve iş geliştirme amacıyla kurulan kurul ve komisyonların süreçlerinin takip edilmesi,
• Üyelerin yurt içi veya yurt dışı iş geliştirme faaliyetlerine destek olmak amacıyla Odanın diğer birimleri ile işbirliği içinde olmak ve faaliyetler sonrası yaratılan katma değerin ölçülmesi amacıyla katılan üyelere anket çalışması yapılmasını ve raporlanmasını sağlamak,
• Üyelerin faydalanabileceği yerel ekonomik teşvikler konularında bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek,
Adı Soyadı
Ünvanı Mail Adresi
Elif SARIOĞLU Proje ve İş Geliştirme Memuru elifsarioglu@satso.org.tr
Nurper ERKOÇAK
Proje ve İş Geliştirme Memuru nurpererkocak@satso.org.tr
Bahattin ARICI
Bilgi İşlem Memuru bahattinarici@satso.org.tr


Proje ve İş Geliştirme Müdürlüğü e-posta adresi : proje@satso.org.tr